32 masuri care vizeaza companiile – pentru perioada de criza

posted in: fiscalitate, personal, salarizare | 0

In situatia generala cauzata de coronavirus prioritatea principala este asigurarea sanatatii persoanelor, insa pe langa aceasta nu trebuie sa neglijam nici companiile, care in aceasta perioada sunt puternic afectate de situatia existenta.

Mai jos este o lista de masuri care se aplica companiilor, prevederi legale, derogari, informari la nivelul institutiilor, samd.

Decretul 195/2020 prin care se instituie starea de urgenta in Romania, incepand cu 16 martie 2020, pe o perioada de 30 de zile, prevede diferite tipuri de masuri – unele cu aplicabilitate imediata si altele graduala. Masurile cu aplicabilitate imediata, cu impact asupra companiilor sunt:

Masuri de natura economica

1. Introducerea prevederii ca Guvernul poate adopta măsuri de susținere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19.

2.Producatorii de materiale si echipamente necesare combaterii epidemiei trebuie sa stie ca autoritățile publice centrale, precum și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar vor putea achiziționa în mod direct aceste materiale (lasand la o parte procedura obisnuita).

3.Companiile beneficiare de fondurilor europene afectațe de adoptarea măsurilor de urgență din decret pot decide, împreună cu autoritățile de management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate.

4.Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.

5.Se vor dispune măsuri pentru asigurarea continuității în aprovizionare, respectiv extracție, producție, procesare, transport, distribuție, furnizare, mentenanță întreținere și reparații a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate necesare funcționării corespunzătoare a sistemului energetic național, precum și asigurarea continuității funcționării acestuia și a tuturor serviciilor de utilitate publică.

6.Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență. Cateva exemple: certificatele de urbanism, autorizațiile de construire, avize, cărți de identitate, permise de conducere, autorizații de funcționare, etc. vor avea o valabilitate extinsă pe toată perioada instituirii stării de urgență (30 de zile începând cu data de 16.03.2020).

7 Cei care comercializeaza medicamente și aparatură medicala, alimente de strictă necesitate,  serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc) vor putea suferi o plafonare a  prețurilor în limita prețului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență.

Masuri in domeniul muncii si protectiei sociale

8.Guvernul poate sprijini angajatorii și angajații afectați de efectele crizei COVID-19, prin derogări de la prevederile legale în vigoare.

9.Prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale se stabilesc măsuri de protecție socială pentru angajați și familiile acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată sau oprită total sau parțial prin decizii ale autorităților publice, pe perioada stării de urgență.

10. Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, NU se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz. Personalul astfel afectat are dreptul la o majorare a salariului in anumite conditii.

11. Se suspenda efectuărea controalelor la angajatori de către inspectoratele teritoriale de muncă, cu excepția controalelor dispuse de către ministrul muncii și protecției sociale, a celor dispuse de Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă.

12.Contractele colective de muncă și a acordurilor colective isi mentin valabilitatea pe perioada stării de urgență.

13.Pe perioada stării de urgență se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.

14. Se pastrează stimulentul de inserție în situația pierderii locului de muncă ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.

15.Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică.

Comunicarea cu ONRC

16. Activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

De asemenea, copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică. Activitatea de asistență pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării prin mijloace electronice în registrul comerțului, din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și activitatea de publicare și de furnizare a Buletinului procedurilor de insolvență se realizează prin mijloace electronice.

In domeniul fiscal

Masurile de mai jos nu sunt publicate inca in Monitorul Oficial, ele au fost insa comunicate de ANAF in 16.03.2020 printr-un comunicat de presa.

17. Se amana primul termen pentru plata impozitelor si taxelor locale, de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.

18.Suspendarea sau, după caz, neînceperea executării silite a creanțelor bugetare; În acest sens, nu se mai emit somații, popriri asupra disponibilităților bănesti și a veniturilor urmăribile și nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Excepție fac sumele provenite din hotărârile judecătorești pronunțate în materie penală.

19.Rambursarea TVA, în cursul lunii martie, pentru toate deconturile soluționate și pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi;

20.Implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA, care vizează soluționarea cu celeritate a deconturilor, începând cu data de 1 aprilie 2020;

21.Suspendarea acțiunilor de control fiscal (a inspecțiilor fiscale, a controalelor antifraudă) cu excepția verificărilor ce pot fi efectuate de la distanță, precum și a cazurilor de evaziune fiscală, acolo unde sunt indicii în acest sens;

22. Suspendarea acțiunilor antifraudă privind Filtru II și a activităților specifice din Punctele de Trecere a Frontierei cu Ungaria și Bulgaria.

Este important de precizat ca masurile de la 18 la 22  vor fi aplicate atât în perioada în care în România este declarată stare de urgență, cât și pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acestei stări.

23. Se amană termenul de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020, până la data de 25 aprilie 2020.

Solutii pentru angajatori in relatia cu angajatii

In ce priveste situatia contractelor de munca si suportarea costurilor fortei de munca exista cateva solutii :

24.Telemunca –solutie posibila in cazul in care nu este nevoie de prezenta angajatului la sediul firmei, acesta putand munci de acasa. In acest sens se poate intocmi un act aditional la contractul de munca de comun acord cu angajatul .

25.Munca la domiciliu, la fel ca mai sus, este optiune posibila cand se poate lucra de acasa. Se poate face tot prin act aditional la contractul de munca.

26.Daca salariatii sunt parinti iar copii au sub 12 ani si sunt inscrisi intr-o forma de invatamant, atunci unul din parinti poate sa obtina zile libere pe perioada in care este intrerupta activitatea scolara, beneficiind de de o indemnizatie de 75% din salariul brut. Aceasta suma se achita de catre angajator si se recupereaza integral de la bugetul de stat. Desi pare o solutie buna prin prisma costurilor, angajatorii sunt sceptici cu privire la perioada in care se va face aceasta recuperare (tinand cont si de existenta unor intarzieri mari la recuperarea sumelor pentru concedii medicale).

27.Somaj tehnic – este o solutie de diminuare a costurilor cu angajatii in cazul in care nu sunt posibile alte variante.

În cazul reducerii temporare a activității, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz.

Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activitatii in aceasta situatie, salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.

28.Concediile de odihna – daca angajatii mai au zile de concediu de odihna pe anul in curs (si este foarte probabil sa mai aiba fiind abia primul trimestru al anului)  atunci in baza cererii catre angajator pot sa solicita sa isi ia concediul de odihna in aceasta perioada. Este desigur o masura de comun acord,nu reduce costurile angajatorului, dar asigura ca la finalul perioadei de criza angajatii vor fi la munca pentru repornirea activitatii.

29.Concediul medical  -este o masura oarecum controversata – pun sub semnul intrebarii realitatea imbolnavirilor in perioada aceasta . Insa daca angajatul prezinta un certificat de concediu medical acesta va trebui inregistrat. Din punct de vedere al costurilor primele 5 zile sunt suportate de firma cu un procent intre 75%-100% in functie de diagnostic, urmand ca zilele urmatoare sa fie recuperate de la Casa de Sanatate. Indemnizatia este platita de angajator,  atat pentru sumele suportate de acesta cat si pentru partea suportata din FNUSSS , iar recuperarea sumei din FNUASS se face depunand un dosar la aceasta institutie.

30.Reducerea programului de lucru, prin act aditional la contractul de munca, este o masura in care angajatul si angajatorul suporta impreuna situatia actuala. In felul acesta, angajatorul isi reduce costurile dar pastreaza posibilitatea continuarii contractelor de munca (inclusiv din punct de vedere al asigurarii de sanatate a angajatilor) iar angajatul accepta diminuarea veniturilor (vs situatia pierderii locului de munca).

31.Stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă.

32. Daca in perioada anterioara angajatii au efectuat ore suplimentare, pentru care se prevede compensarea cu timp liber in perioada urmatoare, acum este momentul sa se procedeze la regularizare. Codul muncii prevede ca : munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut mai sus în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Acordand acum orele libere, nu vor mai fi costuri suplimentare cu sporurile.

sursa: contzilla.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.