Salarizare-Scutiri sau avantaje de care pot beneficia anumiti angajati sau angajatori

posted in: salarizare | 0

In anul 2019 anumite categorii de persoane angajate cu contract individual de munca pot beneficia de anumite scutiri prevazute de legislatia in vigoare, insa doar daca sunt respectate anumite conditii esentiale

1.Scutire de la plata impozitului pe veniturile de natura salariala – domeniul IT:

Potrivit Ordinul nr. 1168/2017 / 492/2018 / 3024/2018 / 3337/2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, in vigoare de la data de 01.02.2018, angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa;
 • postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau de scurta durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata sau detin o diploma de bacalaureat si urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa;
 • angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinata comercializarii;
 • veniturile anuale prevazute la lit. d) au o valoare de cel putin echivalentul in Ron a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

De aceste prevederi beneficiaza si cetatenii statelor membre ale UE, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene ale caror diplome sunt echivalate sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei Nationale, cu diplome de nivel master obtinute ca urmare a absolvirii unui ciclu integrat de studii universitare de licenta si master sau cu diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta sau cu diploma de bacalaureat, si care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate.

Activitatea de creatie de programe pentru calculator, in sensul prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta prestarea efectiva a uneia dintre activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in anexa.

2.Scutire de la plata impozitului pe veniturile de natura salariala – persoane cu handicap:

Potrivit art. 60 din Codul Fiscal, sunt scutiti de la plata impozitului pe venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din: activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere; venituri din drepturi de proprietate intelectuala; salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1) – (3); pensii; activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica.

3.Scutiri pentru angajatii din domeniul constructiilor:

Potrivit OUG nr. 114/2018, pe langa cresterea si diferentierea salariului minim brut, angajatii din constructii pot beneficia de numeroase avantaje:

 • scutiri de la plata impozitului pe veniturile de natura salariala – 10%;
 • scutiri de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) – 10%;
 • de o cota mai redusa a contributiei de asigurari sociale (CAS) cu 3.75% – adica, in loc sa plateasca 25% vor plati doar 21.25% pentru aceasta contributie;
 • angajatorului i se reduce contributia asiguratorie pentru munca (CAM) de la 2.25% la 0.3375%.

Pentru a putea beneficia de avantajele mentionate mai sus este nevoie de indeplinirea unor conditii impuse de lege si anume:

1. angajatorii trebuie sa desfasoare activitati in sectorul constructii care cuprind: – activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 – sectiunea F – Constructii; – domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN:

 • 2312 – Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;
 • 2331 – Fabricarea placilor si dalelor din ceramic;
 • 2332 – Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa;
 • 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
 • 2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;
 • 2363 – Fabricarea betonului;
 • 2364 – Fabricarea mortarului;
 • 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;
 • 2370 – Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;
 • 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;
 • 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;
 • 2512 – Fabricarea de usi si ferestre din metal;
 • 2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
 • 0811 – Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;
 • 0812 – Extractia pietrisului si nisipului;
 • 711 – Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica.

2. angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate mai sus in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea;

3. veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea, sunt cuprinse intre 3.000 si 30.000 lei lunar inclusiv si sunt realizate in baza contractului individual de munca;

4. scutirea se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii, prevazut la art. 147 alin. (17), iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii.

4.Angajarea absolventilor/somerilor/ucenicilor/stagiarilor:

Incepand cu data de 09 iulie 2018 a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 60/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fortei de munca.

Absolventi:Una dintre prevederile si modificarile aduse de prezenta ordonanta se refera la faptul ca angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat, o suma in cuantum de 2.250 lei.

Someri:Pe de alta parte, angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 2.250 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.

In alta ordine de idei, angajatorii care incadreaza in munca, someri care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma in cuantum de 2.250 lei.

Ucenici:Angajatorul care incheie un contract de ucenicie, beneficiaza, la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma in cuantum de 2.250 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Stagiari:Angajatorul care incheie un contract de stagiu, beneficiaza, la cerere, pe perioada derularii contractului de stagiu, de o suma in cuantum de 2.250 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

sursa: www.contzilla.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.